Obchodní podmínky

REZERVACE LEKCÍ PŘES WEBOVÉ STRÁNKY

 • Ti, kteří si chtějí rezervovat lekci mohou učinit pouze skrze rezervační systém na webových stránkách www.komplexlajf.cz/udalosti (nikoli telefonicky, ani e-mailem, ani skrze sociální sítě).
 • Na hodiny jógy můžete dorazit bez rezervace skrze registrační systém pouze pokud 24 hodin před konáním akce bude zveřejněno volné místo.
 • Platba je možná pouze platební kartou na místě, hotovost nepřijímáme.
 • V případě, že se na lekci nedostavíte a neomluvíte se z ní pouze prostřednictvím e-mailu 2 pracovní dny před začátkem akce, bude vám fakturována plná částka.
 • Po vytvoření rezervace požadované lekce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.
 • Při zrušení jednotlivé lekce ze strany Komplex Lajf budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu, nebo sms.
 • Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou.
 • Rezervace se mohou rušit pouze přes e-mail.

STORNO PODMÍNKY

 • Rezervovanou lekci můžete stornovat pouze e-mailem na adrese info@komplexlajf.cz.
 • Pokud svoji rezervaci lekce zrušíte méně jak 2 pracovní dny před jejím začátkem, bude Vám fakturována částka v plné výši.

UPOZORNĚNÍ

   
 • Komplex Lajf (provozovatel Zuzana Lejčková) si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.
 •  
 • Klient svou registrací do rezervačního systému dává souhlas k zasílání elektronické pošty s informacemi o akcích na e-mail uvedený při registraci.
 •  
 • Účastník lekcí, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu, je plně fyzicky a psychicky způsobilý a je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce jógy a pilates, a že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení a cvičení jógy. V opačném případě prohlašuje, že se lekce jógy účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 •  
 • Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 •  
 • Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
 •  
 • Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně nebo ostatních prostorách si zodpovídá účastník.
 •  
 • Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.
 • Rezervací a nákupem lekce souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami.