Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Centrum Anabell – poradenství a terapie pro osoby s poruchou příjmu potravy a jejich blízké

Co je to Anabell a jak funguje? Představme si, že jsem dívka, která má problém se stravou a chce vyhledat pomoc. Co mě čeká po tom, co vám napíšu?

Centrum Anabell je organizace, která již od roku 2002 poskytuje poradenské a terapeutické služby osobám s poruchou příjmu potravy a také jejich blízkým a těm, kterých se porucha příjmu potravy dotýká. 

Principy, kterými se v Anabell řídíme jsou: 

  • multidisciplinární přístup,
  • princip dialogismu,
  • princip recovery, 
  • posilování resilience klientů,
  • posilování kompetencí klientů.

Náš stálý tým tvoří sociální pracovníci, psychologové, psychoterapeuti, rodinní terapeuti, nutriční terapeuti, peer konzultanti. Další odborníky zveme ke spolupráci dle požadavků a potřeb klienta. 

Zaleží, jakou cestou se na nás obrátí. Může nám napsat dotaz do iporadny, může nám zavolat na Linku Anabell, může zavolat do některého konkrétního KCA (Kontaktního centra Anabell) nebo přijít osobně. Pokud napíše dotaz do iporadny, do 3 pracovních dnů jí na mail odpoví naši poradci. Pokud zavolá na Linku Anabell, dostane okamžitou telefonickou intervenci. V těchto případech může být další vývoj různý – odpověď či krizový hovor může být natolik dostačující, že už další spolupráce není nutná. Nebo se domluví na osobní schůzce, případně dostane kontakty na další odborníky. Zkrátka, záleží na konkrétní osobě, na jejím požadavku, potřebě a situaci, kterou řeší a od toho se vyvíjí další směr. Pokud se obrátí mailem, telefonicky či osobně na konkrétní KCA s prosbou, že by ráda přišla osobně, nabídnou jí naši poradci termín v daném KCA. Poté se sejde s některou z našich pracovnic k osobní konzultaci. Veškeré naše služby jsou bezplatné a většinu z nich může klient využívat i anonymně. 

Můžeme k vám zavolat na linku pomoci. Jak takové telefonní konzultace probíhají? Volají vám lidé s akutními problémy nebo spíše dlouhodobějšími? Dají se telefonicky vyřešit, nebo je následně zvete na osobní konzultace?

Volajícímu, který se rozhodne zavolat na naši Linku Anabell, kde poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, se dostane maximální pozornosti a podpory ze strany našich krizových interventů. Je mu k dispozici tolik času, kolik potřebuje. Pracovníci Linky Anabell jsou sociální pracovníci, psychologové a terapeuti. 

Zásady Linky Anabel a našich krizových interventů: 

  • Ctí anonymitu – nevyžadují žádné informace, které nechcete sami sdělit.
  • Zachovávají mlčenlivost – bez vašeho vědomí a souhlasu nesdělí žádné informace nikomu jinému.
  • Respektují vás – pracovníci Linky vás nesoudí, jsou tu, aby vám pomohli.
  • Hledají s vámi řešení – nabízí různé možnosti řešení vaší situace, ale volba je vždy na vás.
  • Chrání váš život – pokud vám hrozí bezprostřední ohrožení života, mohou pracovníci Linky předchozí zásady výjimečně porušit. O této skutečnosti vás ale vždy informují.

Obracejí se na nás lidé, pro které je situace, ve které se nacházejí – ať už krátkodobě či dlouhodobě – nepříjemná, krizová a nepříznivá! Volající je motivován, aby svou situaci řešil i po ukončení hovoru, ať už to je návštěva některého z našich KCA, či jiného odborníka z jeho okolí – lékaře, psychologa, terapeuta, nutričního terapeuta aj. Vše se ovšem odvíjí od obsahu hovoru, od situace, kterou volající volá a se kterou se na nás obrátil. Stejně tak mu nabízíme, že se může na naši TKP kdykoliv obrátit znovu.

Jaké formy poradenství jsou nejefektivnější – telefonicky, emailem či osobně? Jaká forma je nejžádanější?

Nejde to tak jednoznačně říct, protože každému klientovi vyhovuje jiná forma komunikace. Každopádně každého zájemce, který se na nás obrátí s prosbou o podporu, motivujeme k osobnímu setkání. Ani to, která z forem je nejžádanější, nejde tak snadno zodpovědět. Pokud budu vycházet ze statistik, tak nejvíce osob přijde osobně, hned druhé v pořadí jsou četné mailové dotazy. 

Jak probíhají rodinné terapie? Stalo se vám někdy, že ostatní rodinní příslušníci (kromě jedince, který se vám ozval) odmítli vaši pomoc? Mohou být rodinné terapie hodně problematické?

Rodinné terapie a rodinná sezení jsou v případě poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých významnou a nezastupitelnou formou podpory. Ovšem i zde ctíme právo klienta, rodiny, že účast odmítne. Naše služby jsou dobrovolné, to znamená, že nikoho do žádné formy podpory nemůžeme nutit a nenutíme. Úspěch našich pracovníků se zde ukazuje především v dovednosti motivovat celé rodiny k účasti na rodinném sezení. Rodinného sezení se vždy účastní sociální pracovník, psycholog/rodinný terapeut a nutriční terapeut. Rodina si může přivézt kohokoliv, kdo je pro ni důležitý a měl by být přítomen.  Setkání mohou probíhat i za účasti jen jednoho z rodičů. Některá MD setkání mohou probíhat i za přítomnosti dalších profesí, pokud je to pro rodinu žádoucí a napomáhá to efektivnímu řešení situace, ve které se rodina nachází, může to být např. peer konzultant, psychiatr, školní psycholog, pediatr aj. Pokud rodina tuto formu podpory odmítne, nabízíme jim individuální konzultace.  

Vzpomenete si na nějaký příběh od klientů, který vám utkvěl v hlavě? 

Nejsme oprávněni sdílet příběh bez souhlasu klientů. Pokud by někoho příběhy zajímaly, pak na našem webu i Instagramu je několik příběhů našich klientů. ?

Možná mě napadá jedna situace, která ani není tak příběhem klienta. Byl to okamžik, kdy k nám na Linku Anabell volal kolektiv několika mužů, jež měli ve svém týmu kolegyni, která měla poruchu příjmu potravy a oni se na nás obraceli s dotazem, jak jí mohou pomoci, co mají dělat, co nedělat, jak ji podpořit v léčbě. Tak to bylo velmi dojemné. Volají k nám maminky, volají k nám tatínkové, volají k nám pedagogové, ale volající kolektiv mužů, to bylo ojedinělé!

V rámci centra Anabell nabízíte takzvané rozvojové kurzy. Jak takový kurz probíhá a kdo se ho může účastnit?

Tyto kurzy již nejsou v nabídce našich služeb. Od podzimu 2021 budeme v Praze pro klienty s poruchou příjmu potravy pořádat workshopy Work-life balance, které povedou 2 terapeutky/koučky. 

Ve vašem centru se může člověk setkat s psychoterapeuty/psychology, sociálními pracovnicemi a nutričními terapeuty. Znamená to tedy, že když někdo přijde s problémem, tak se řeší komplexně a má možnost navštěvovat všechny tyto odborníky, nebo je v péči např. jen vás – nutriční terapeutky?

Ano, v Centru Anabell pracujeme multidisciplinárně a k řešení situací klientů s poruchou příjmu potravy přistupujeme komplexně. Ale není to tak, že my klientovi určujeme, s kým se bude potkávat, je to vždy výsledek spolupráce a společného plánování a domlouvání /viz principy u první otázky/. Veškerá spolupráce je postavena na dobrovolnosti klienta. Určující atribut, jakých služeb zmiňovaných odborníků, na jaký čas a v jaké intenzitě je bude klient využívat, je situace klienta. Samotná podpora pak probíhá jak formou multidisciplinárních setkání, tak formou individuálních konzultací. Naši pracovníci mají i pravidelné intervizní porady nad případy klientů. 

Na stránkách píšete, že hledáte kolegy, kteří by doplnili váš pracovní tým. Jaké všechny pozice u vás v centru jsou a jaké momentálně hledáte?

V současné době hledáme do multidisciplinárního týmu v Brně psychologa a nutričního terapeuta. 

Pokud bych trpěla poruchou příjmu potravy a našla si vás jako odbornou pomoc, v jaké cenové relaci bych měla předpokládat, že se poradenství pohybuje?

Veškeré služby jsou u nás bezplatné. Jen v případě rodinných terapiích si klienti /ne vždy/ tuto službu hradí, cena jednoho rodinného sezení se pohybuje v cenové relaci 150 – 250 Kč.

Nemůžeš se našich článků nabažit? Přihlaš se k odběru

Každý měsíc ti zašleme výběr těch nejlepších článků přímo na tvůj e-mail

Přečti si naše další články

Chceš dostávat naše články přímo do mailu? Tak se přihlaš k odběru!

Děkujeme ti za odebírání
našeho newsletteru

Každý měsíc se můžeš těšit na vybrané články,
které ti pošleme přímo na tvůj zadaný mail.